Przejdź do głównej zawartości

Podsumowanie działalności NSZZ Solidarność Pracowników Gospodarki Wodnej w roku 2015


Rok 2015 był  trudny. Przede wszystkim zmierzyliśmy się z wyzwaniem w postaci zagrożenia istnienia gospodarki wodnej w znanym kształcie. Projekt ustawy Prawo wodne zakładał bowiem likwidację Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i powołanie w to miejsce zupełnie nowych struktur organizacyjnych. Wiązało się to z realnym zagrożeniem utratą pracy dla pracowników gospodarki wodnej. Między innymi dzięki naszym intensywnym staraniom udało się ustawę powstrzymać.

Jako sukces postrzegamy również odwołanie z funkcji Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej Stanisława Gawłowskiego, który w rażąco lekceważący sposób odnosił się do współpracy ze związkami zawodowymi i był motorem wprowadzenia zmiany ustawy w życie. Bez jego udziału dalsze procedowanie zmiany ustawy Prawo wodne straciło impet.

Nie udało się nam niestety osiągnąć trzeciego celu, jaki związek postawił sobie w roku 2015, a mianowicie podniesienia płac dla pracowników gospodarki wodnej.

Aktualnie w 5 z 7 RZGW trwają spory zbiorowe z dyrektorami w sprawach płacowych rozpoczęte za rządów PO-PSL. Dnia 11 grudnia 2015 Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” powołała Komitet Protestacyjny, którego celem jest koordynacja protestów regionalnych i przedstawienie naszych postulatów nowemu Ministrowi.

Rok 2016 będzie dla nas ogromnym wyzwaniem, czekają nas bardzo duże zmiany. Z pewnością wróci sprawa zmiany ustawy Prawo wodne i reorganizacja całej administracji związanej z gospodarką wodną. Biorąc pod uwagę, że mamy nowy rząd, który deklaruje dobrą zmianę i wrażliwość na sprawy pracownicze, rola Związku wzrasta. To od nas będzie w dużej mierze zależało jak sobie poukładamy nasze sprawy pracownicze, zawodowe i płacowe. Nie zamierzamy tego czasu zmarnować.

W przyszłym roku zamierzamy podjąć intensywne działania na rzecz większego udziału związku w konsultowaniu i uzgadnianiu wynagrodzeń, chcemy podnieść sprawę wyłączenia RZGW ze służby cywilnej i znowu objąć układem zbiorowym pracy wszystkich pracowników.

Do wykonania tych ambitnych planów potrzeba nas jak najwięcej, zachęcam wszystkich pracowników do wstąpienia w nasze związkowe struktury. To szczególnie teraz w perspektywie nadchodzących zmian ma coraz większy sens. Wreszcie zaczynamy mieć realną możliwość współuczestniczenia i wprowadzania zmian w sprawach pracowniczych.

Załączam deklarację przystąpienia do związku. Jeżeli uważacie, że Związek wypełnił dobrze swoją rolę w roku 2015, proszę dajcie temu dowód wypełniając deklarację i przesyłając ją swojej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w poszczególnych regionalnych zarządach. 

Zorganizowani mają lepiej!

Deklaracja Członkowska NSZZ Solidarność

Komentarze

  1. Teraz merytorycznie,
    Podpieram sie cytatami,zmierzyliście sie z wyzwaniem w postaci zagrożenia istnienia gospodarki wodnej.. Co miałaby miejsce poprzez w.w przekształcenia. I to samo mowi za siebie,mozliwe,ze gdyby nie wasz trud,istnienie gospodarki wodnej byliby zagrożone,po prostu nie funkcjonowalaby dla narodu!! Wymienione dzialania bylej Po,a dodałabym lata wcześniej ,wyszczególnione w we tekscie są..przerażające, To wielki sukces,ze udali sie Wam,podłożyć podwaliny,do odbudowy gospodarki wodnej.. Zycze Wam ,aby nastepne trudne kroki i dzialania,udali sie pokonać,z faktyczna nadzieja,na dobra zamianę.P.s osobiście jestem związana,,duchowo,,emocjonalnie z gospodarka wodną,gdyż moja najbliższa rodzina,byla z nia związana,i bardzo mi na sercu leży,aby ich trud nie poszedl na marne, z poważaniem Danuta Ewa St.-B.

    OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…