Przejdź do głównej zawartości

Podsumowanie działalności NSZZ Solidarność Pracowników Gospodarki Wodnej w roku 2015


Rok 2015 był  trudny. Przede wszystkim zmierzyliśmy się z wyzwaniem w postaci zagrożenia istnienia gospodarki wodnej w znanym kształcie. Projekt ustawy Prawo wodne zakładał bowiem likwidację Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i powołanie w to miejsce zupełnie nowych struktur organizacyjnych. Wiązało się to z realnym zagrożeniem utratą pracy dla pracowników gospodarki wodnej. Między innymi dzięki naszym intensywnym staraniom udało się ustawę powstrzymać.

Jako sukces postrzegamy również odwołanie z funkcji Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej Stanisława Gawłowskiego, który w rażąco lekceważący sposób odnosił się do współpracy ze związkami zawodowymi i był motorem wprowadzenia zmiany ustawy w życie. Bez jego udziału dalsze procedowanie zmiany ustawy Prawo wodne straciło impet.

Nie udało się nam niestety osiągnąć trzeciego celu, jaki związek postawił sobie w roku 2015, a mianowicie podniesienia płac dla pracowników gospodarki wodnej.

Aktualnie w 5 z 7 RZGW trwają spory zbiorowe z dyrektorami w sprawach płacowych rozpoczęte za rządów PO-PSL. Dnia 11 grudnia 2015 Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” powołała Komitet Protestacyjny, którego celem jest koordynacja protestów regionalnych i przedstawienie naszych postulatów nowemu Ministrowi.

Rok 2016 będzie dla nas ogromnym wyzwaniem, czekają nas bardzo duże zmiany. Z pewnością wróci sprawa zmiany ustawy Prawo wodne i reorganizacja całej administracji związanej z gospodarką wodną. Biorąc pod uwagę, że mamy nowy rząd, który deklaruje dobrą zmianę i wrażliwość na sprawy pracownicze, rola Związku wzrasta. To od nas będzie w dużej mierze zależało jak sobie poukładamy nasze sprawy pracownicze, zawodowe i płacowe. Nie zamierzamy tego czasu zmarnować.

W przyszłym roku zamierzamy podjąć intensywne działania na rzecz większego udziału związku w konsultowaniu i uzgadnianiu wynagrodzeń, chcemy podnieść sprawę wyłączenia RZGW ze służby cywilnej i znowu objąć układem zbiorowym pracy wszystkich pracowników.

Do wykonania tych ambitnych planów potrzeba nas jak najwięcej, zachęcam wszystkich pracowników do wstąpienia w nasze związkowe struktury. To szczególnie teraz w perspektywie nadchodzących zmian ma coraz większy sens. Wreszcie zaczynamy mieć realną możliwość współuczestniczenia i wprowadzania zmian w sprawach pracowniczych.

Załączam deklarację przystąpienia do związku. Jeżeli uważacie, że Związek wypełnił dobrze swoją rolę w roku 2015, proszę dajcie temu dowód wypełniając deklarację i przesyłając ją swojej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w poszczególnych regionalnych zarządach. 

Zorganizowani mają lepiej!

Deklaracja Członkowska NSZZ Solidarność

Komentarze

  1. Teraz merytorycznie,
    Podpieram sie cytatami,zmierzyliście sie z wyzwaniem w postaci zagrożenia istnienia gospodarki wodnej.. Co miałaby miejsce poprzez w.w przekształcenia. I to samo mowi za siebie,mozliwe,ze gdyby nie wasz trud,istnienie gospodarki wodnej byliby zagrożone,po prostu nie funkcjonowalaby dla narodu!! Wymienione dzialania bylej Po,a dodałabym lata wcześniej ,wyszczególnione w we tekscie są..przerażające, To wielki sukces,ze udali sie Wam,podłożyć podwaliny,do odbudowy gospodarki wodnej.. Zycze Wam ,aby nastepne trudne kroki i dzialania,udali sie pokonać,z faktyczna nadzieja,na dobra zamianę.P.s osobiście jestem związana,,duchowo,,emocjonalnie z gospodarka wodną,gdyż moja najbliższa rodzina,byla z nia związana,i bardzo mi na sercu leży,aby ich trud nie poszedl na marne, z poważaniem Danuta Ewa St.-B.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Protest gospodarki wodnej

Kilkaset pracowników z regionalnych zarządów gospodarki z całej polski zjechało się do Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich aby wyrazić swoje oburzenie brakiem realizacji porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego roku Rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów. 

Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty. Skandowano "Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka". Przemawiali przedstawiciele wszystkich regionalnych zarządów. Mocne słowa padały z ust przedstawicieli Wodnej Solidarności; Jana Śniadka, Andrzeja Wrzeszczyńskiego, Marcina Jacewicza i Romana Pęcherzewskiego. Wszyscy byli zgodni. Nie odpuścimy! W przypadku fiaska rozmów padały zapowiedzi eskalacji protestów z blokadą śluz włącznie. 

Obecna na manifestacji Maria Zapart – wiceprzewodnicząca dolnośląskiej „Solidarności” zaapelowała do rządu żeby nie tylko zapowiadał dobre zmiany, ale żeby je również realizował i wywiązywał się z podpisanych porozumień…

Jest porozumienie płacowe

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” ma przyjemność powiadomić, że  zostało podpisane porozumienie pracownicze z Ministerstwem Środowiska. Po żmudnych i długich negocjacjach udało nam się osiągnąć prawie wszystko o co występowaliśmy. Przede wszystkim: od 1 stycznia mamy gwarantowaną podwyżkę i  to niezależnie od wejścia w życie ustawy Prawo wodne. Mamy gwarancję ciągłości zatrudnienia z zachowaniem warunków płacy oraz gwarancję wyjścia ze służby cywilnej. Jest też miękki zapis o możliwości uzyskania części podwyżki jeszcze w tym roku. Nie ustajemy w staraniach, aby zrealizować i ten punkt porozumienia.  Trzeba podkreślić, że porozumienie jest wynikiem pracy zespołu negocjacyjnego w składzie: -  Arkadiusz Kubiaczyk – Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Marcin Jacewicz – Sekretarz Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Maria Porada – Członek Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej…

Ultimatum dla Ministra Środowiska

W dniach 22 - 23 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność". Podczas obrad doszło do dwóch spotkań z podsekretarzem stanu w ministerstwie środowiska odpowiedzialnym za gospodarkę wodną Panem Mariuszem Gajdą. 
Związek oczekiwał, że Mariusz Gajda zajmie konkretne stanowisko w sprawie rozwiązania problemu wzrostu płac w regionalnych zarządach. Związek przedstawił propozycję rozwiązania problemu i zaproponował konkretne rozwiązania zakończenia sporów zbiorowych w regionalnych zarządach spisaniem porozumienia z klauzulą spokoju społecznego. Nasza propozycja opiera się na założeniu, że podwyżka musi być powiązana z wyrównaniem od 01 stycznia 2017 roku. Propozycje zostały negocjowane od 4 tygodni z dyrektorem departamentu gospodarki wodnej p. Mateuszem Balcerowiczem. 
Niestety Pan Minister nie miał żadnej konkretnej odpowiedzi na żadne zadane pytania. Najczęściej padały słowa; "moż…