Przejdź do głównej zawartości

Spotkanie NSZZ "Solidarność" z Ministrem Środowiska Janem Szyszko 4 grudnia 2015 roku w Sękocinie Starym pod Warszawą. Jak widać reprezentacja Ministerstwa i parlamentarna w najlepszym składzie. Problemów bardzo dużo. Na pewno można powiedzieć już dzisiaj, że z obu stron jest dobra wola. Na pewno też wiemy, że nie będzie łatwo. Zaniedbania są ogromne. Jedno zmieniło się od zaraz. Możemy i mamy z kim rozmawiać. Nareszcie. Mamy nadzieję, że transparenty z "poprzedniego okresu", nie będą nam już potrzebne, mimo to na spotkaniu były obecne. Do czasu rozwiązania dramatycznej sytuacji płacowej, są cały czas aktualne, nie możemy ich wstawić do piwnicy. Rząd dobry, ale pieniędzy rzeczywiście brak i tego żadne rozmowy nie zmienią, pieniądz musi się pojawić fizycznie w kieszeniach pracowników. Nie dość tego, ponieważ zaniedbania sięgają 8 lat wstecz, trzeba go znaleźć właściwie na wczoraj. Trzeba o tym informować na bieżąco pracowników. Jest dużo lęku. Teraz trzeba budować wzajemne zaufanie, podjąć współpracę, szukać rozwiązań sprawiedliwych, w poszanowaniu godności, z poczuciem odpowiedzialności za każdego pracownika gospodarki wodnej. Potrzebne są rozwiązania tak doraźne jak i długofalowe, strategiczne. Trzeba nam ścieżki prostować. To jest nasze zadanie. To jest najważniejsze zadanie NSZZ "Solidarność" na dziś. Musimy udowodnić, że nasz związek to solidarność prawdziwa, nie tylko z nazwy. Od swoich żądań i oczekiwań poprawy losu pracowników odstąpić nie możemy, nie możemy tego odsuwać na później. Na to nas po prostu nie stać, nie stać na to ani pracowników, ani Związku ani Rządu. Rozwiązania muszą się znaleźć. To my je musimy wspólnie wypracować. Nikt tego za nas nie zrobi. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Protest gospodarki wodnej

Kilkaset pracowników z regionalnych zarządów gospodarki z całej polski zjechało się do Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich aby wyrazić swoje oburzenie brakiem realizacji porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego roku Rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów. 

Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty. Skandowano "Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka". Przemawiali przedstawiciele wszystkich regionalnych zarządów. Mocne słowa padały z ust przedstawicieli Wodnej Solidarności; Jana Śniadka, Andrzeja Wrzeszczyńskiego, Marcina Jacewicza i Romana Pęcherzewskiego. Wszyscy byli zgodni. Nie odpuścimy! W przypadku fiaska rozmów padały zapowiedzi eskalacji protestów z blokadą śluz włącznie. 

Obecna na manifestacji Maria Zapart – wiceprzewodnicząca dolnośląskiej „Solidarności” zaapelowała do rządu żeby nie tylko zapowiadał dobre zmiany, ale żeby je również realizował i wywiązywał się z podpisanych porozumień…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…