Przejdź do głównej zawartości

Spotkanie NSZZ "Solidarność" z Ministrem Środowiska Janem Szyszko 4 grudnia 2015 roku w Sękocinie Starym pod Warszawą. Jak widać reprezentacja Ministerstwa i parlamentarna w najlepszym składzie. Problemów bardzo dużo. Na pewno można powiedzieć już dzisiaj, że z obu stron jest dobra wola. Na pewno też wiemy, że nie będzie łatwo. Zaniedbania są ogromne. Jedno zmieniło się od zaraz. Możemy i mamy z kim rozmawiać. Nareszcie. Mamy nadzieję, że transparenty z "poprzedniego okresu", nie będą nam już potrzebne, mimo to na spotkaniu były obecne. Do czasu rozwiązania dramatycznej sytuacji płacowej, są cały czas aktualne, nie możemy ich wstawić do piwnicy. Rząd dobry, ale pieniędzy rzeczywiście brak i tego żadne rozmowy nie zmienią, pieniądz musi się pojawić fizycznie w kieszeniach pracowników. Nie dość tego, ponieważ zaniedbania sięgają 8 lat wstecz, trzeba go znaleźć właściwie na wczoraj. Trzeba o tym informować na bieżąco pracowników. Jest dużo lęku. Teraz trzeba budować wzajemne zaufanie, podjąć współpracę, szukać rozwiązań sprawiedliwych, w poszanowaniu godności, z poczuciem odpowiedzialności za każdego pracownika gospodarki wodnej. Potrzebne są rozwiązania tak doraźne jak i długofalowe, strategiczne. Trzeba nam ścieżki prostować. To jest nasze zadanie. To jest najważniejsze zadanie NSZZ "Solidarność" na dziś. Musimy udowodnić, że nasz związek to solidarność prawdziwa, nie tylko z nazwy. Od swoich żądań i oczekiwań poprawy losu pracowników odstąpić nie możemy, nie możemy tego odsuwać na później. Na to nas po prostu nie stać, nie stać na to ani pracowników, ani Związku ani Rządu. Rozwiązania muszą się znaleźć. To my je musimy wspólnie wypracować. Nikt tego za nas nie zrobi. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Protest gospodarki wodnej

Kilkaset pracowników z regionalnych zarządów gospodarki z całej polski zjechało się do Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich aby wyrazić swoje oburzenie brakiem realizacji porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego roku Rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów. 

Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty. Skandowano "Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka". Przemawiali przedstawiciele wszystkich regionalnych zarządów. Mocne słowa padały z ust przedstawicieli Wodnej Solidarności; Jana Śniadka, Andrzeja Wrzeszczyńskiego, Marcina Jacewicza i Romana Pęcherzewskiego. Wszyscy byli zgodni. Nie odpuścimy! W przypadku fiaska rozmów padały zapowiedzi eskalacji protestów z blokadą śluz włącznie. 

Obecna na manifestacji Maria Zapart – wiceprzewodnicząca dolnośląskiej „Solidarności” zaapelowała do rządu żeby nie tylko zapowiadał dobre zmiany, ale żeby je również realizował i wywiązywał się z podpisanych porozumień…

Jest porozumienie płacowe

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” ma przyjemność powiadomić, że  zostało podpisane porozumienie pracownicze z Ministerstwem Środowiska. Po żmudnych i długich negocjacjach udało nam się osiągnąć prawie wszystko o co występowaliśmy. Przede wszystkim: od 1 stycznia mamy gwarantowaną podwyżkę i  to niezależnie od wejścia w życie ustawy Prawo wodne. Mamy gwarancję ciągłości zatrudnienia z zachowaniem warunków płacy oraz gwarancję wyjścia ze służby cywilnej. Jest też miękki zapis o możliwości uzyskania części podwyżki jeszcze w tym roku. Nie ustajemy w staraniach, aby zrealizować i ten punkt porozumienia.  Trzeba podkreślić, że porozumienie jest wynikiem pracy zespołu negocjacyjnego w składzie: -  Arkadiusz Kubiaczyk – Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Marcin Jacewicz – Sekretarz Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Maria Porada – Członek Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej…

Ultimatum dla Ministra Środowiska

W dniach 22 - 23 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność". Podczas obrad doszło do dwóch spotkań z podsekretarzem stanu w ministerstwie środowiska odpowiedzialnym za gospodarkę wodną Panem Mariuszem Gajdą. 
Związek oczekiwał, że Mariusz Gajda zajmie konkretne stanowisko w sprawie rozwiązania problemu wzrostu płac w regionalnych zarządach. Związek przedstawił propozycję rozwiązania problemu i zaproponował konkretne rozwiązania zakończenia sporów zbiorowych w regionalnych zarządach spisaniem porozumienia z klauzulą spokoju społecznego. Nasza propozycja opiera się na założeniu, że podwyżka musi być powiązana z wyrównaniem od 01 stycznia 2017 roku. Propozycje zostały negocjowane od 4 tygodni z dyrektorem departamentu gospodarki wodnej p. Mateuszem Balcerowiczem. 
Niestety Pan Minister nie miał żadnej konkretnej odpowiedzi na żadne zadane pytania. Najczęściej padały słowa; "moż…