Przejdź do głównej zawartości

Liczymy wszyscy na dobrą zmianę


Z niepokojem i nadzieją czekaliśmy na zmiany i powołanie w nowym rządzie osoby odpowiedzialnej za gospodarkę wodną. 19 listopada Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powołała sześciu nowych wiceministrów środowiska. Mariusz Gajda został powołany na stanowisko podsekretarza stanu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną oraz fundusze ekologiczne. Gratulujemy i jednocześnie oczekujemy zdecydowanych i szybkich działań zmierzających do poprawy sytuacji pracowników. Nowy wiceminister przejmuje gospodarkę wodną w dramatycznym stanie. Zaniedbania poprzedniego rządu są jak kula u nogi. Już na początku będzie musiał zmierzyć się z trwającym protestem pracowniczym. Nasze postulaty płacowe są wciąż aktualne. Jesteśmy przekonani, że nowy rząd będzie wreszcie z nami rozmawiał. Pracownicy gospodarki wodnej od 2008 roku nie otrzymali podwyżek. Jako znamienne trzeba potraktować to, że ostatnie podwyżki otrzymaliśmy wtedy, gdy Ministrem Środowiska był Jan Szyszko a Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej właśnie Mariusz Gajda. Wtedy musieliśmy protestować, dzisiaj, kiedy sytuacja nasza jest dramatyczna, mamy nadzieję, że tym razem bez protestów się obejdzie, że dojdzie między nami do porozumienia. Liczymy na dobrą zmianę i deklarujemy naszą dobrą wolę współpracy dla dobra naszego majątku narodowego. Woda jest naszym skarbem a dobre nią zarządzanie naszym obowiązkiem i pragnieniem zarazem. Mówimy wprost, otwartym tekstem, bez niedomówień: Bez szybkiej poprawy warunków płacowych nie będzie to możliwe. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Protest gospodarki wodnej

Kilkaset pracowników z regionalnych zarządów gospodarki z całej polski zjechało się do Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich aby wyrazić swoje oburzenie brakiem realizacji porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego roku Rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów. 

Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty. Skandowano "Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka". Przemawiali przedstawiciele wszystkich regionalnych zarządów. Mocne słowa padały z ust przedstawicieli Wodnej Solidarności; Jana Śniadka, Andrzeja Wrzeszczyńskiego, Marcina Jacewicza i Romana Pęcherzewskiego. Wszyscy byli zgodni. Nie odpuścimy! W przypadku fiaska rozmów padały zapowiedzi eskalacji protestów z blokadą śluz włącznie. 

Obecna na manifestacji Maria Zapart – wiceprzewodnicząca dolnośląskiej „Solidarności” zaapelowała do rządu żeby nie tylko zapowiadał dobre zmiany, ale żeby je również realizował i wywiązywał się z podpisanych porozumień…

Jest porozumienie płacowe

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” ma przyjemność powiadomić, że  zostało podpisane porozumienie pracownicze z Ministerstwem Środowiska. Po żmudnych i długich negocjacjach udało nam się osiągnąć prawie wszystko o co występowaliśmy. Przede wszystkim: od 1 stycznia mamy gwarantowaną podwyżkę i  to niezależnie od wejścia w życie ustawy Prawo wodne. Mamy gwarancję ciągłości zatrudnienia z zachowaniem warunków płacy oraz gwarancję wyjścia ze służby cywilnej. Jest też miękki zapis o możliwości uzyskania części podwyżki jeszcze w tym roku. Nie ustajemy w staraniach, aby zrealizować i ten punkt porozumienia.  Trzeba podkreślić, że porozumienie jest wynikiem pracy zespołu negocjacyjnego w składzie: -  Arkadiusz Kubiaczyk – Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Marcin Jacewicz – Sekretarz Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Maria Porada – Członek Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej…

Ultimatum dla Ministra Środowiska

W dniach 22 - 23 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność". Podczas obrad doszło do dwóch spotkań z podsekretarzem stanu w ministerstwie środowiska odpowiedzialnym za gospodarkę wodną Panem Mariuszem Gajdą. 
Związek oczekiwał, że Mariusz Gajda zajmie konkretne stanowisko w sprawie rozwiązania problemu wzrostu płac w regionalnych zarządach. Związek przedstawił propozycję rozwiązania problemu i zaproponował konkretne rozwiązania zakończenia sporów zbiorowych w regionalnych zarządach spisaniem porozumienia z klauzulą spokoju społecznego. Nasza propozycja opiera się na założeniu, że podwyżka musi być powiązana z wyrównaniem od 01 stycznia 2017 roku. Propozycje zostały negocjowane od 4 tygodni z dyrektorem departamentu gospodarki wodnej p. Mateuszem Balcerowiczem. 
Niestety Pan Minister nie miał żadnej konkretnej odpowiedzi na żadne zadane pytania. Najczęściej padały słowa; "moż…