Przejdź do głównej zawartości

Liczymy wszyscy na dobrą zmianę


Z niepokojem i nadzieją czekaliśmy na zmiany i powołanie w nowym rządzie osoby odpowiedzialnej za gospodarkę wodną. 19 listopada Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powołała sześciu nowych wiceministrów środowiska. Mariusz Gajda został powołany na stanowisko podsekretarza stanu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną oraz fundusze ekologiczne. Gratulujemy i jednocześnie oczekujemy zdecydowanych i szybkich działań zmierzających do poprawy sytuacji pracowników. Nowy wiceminister przejmuje gospodarkę wodną w dramatycznym stanie. Zaniedbania poprzedniego rządu są jak kula u nogi. Już na początku będzie musiał zmierzyć się z trwającym protestem pracowniczym. Nasze postulaty płacowe są wciąż aktualne. Jesteśmy przekonani, że nowy rząd będzie wreszcie z nami rozmawiał. Pracownicy gospodarki wodnej od 2008 roku nie otrzymali podwyżek. Jako znamienne trzeba potraktować to, że ostatnie podwyżki otrzymaliśmy wtedy, gdy Ministrem Środowiska był Jan Szyszko a Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej właśnie Mariusz Gajda. Wtedy musieliśmy protestować, dzisiaj, kiedy sytuacja nasza jest dramatyczna, mamy nadzieję, że tym razem bez protestów się obejdzie, że dojdzie między nami do porozumienia. Liczymy na dobrą zmianę i deklarujemy naszą dobrą wolę współpracy dla dobra naszego majątku narodowego. Woda jest naszym skarbem a dobre nią zarządzanie naszym obowiązkiem i pragnieniem zarazem. Mówimy wprost, otwartym tekstem, bez niedomówień: Bez szybkiej poprawy warunków płacowych nie będzie to możliwe. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Protest gospodarki wodnej

Kilkaset pracowników z regionalnych zarządów gospodarki z całej polski zjechało się do Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich aby wyrazić swoje oburzenie brakiem realizacji porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego roku Rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów. 

Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty. Skandowano "Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka". Przemawiali przedstawiciele wszystkich regionalnych zarządów. Mocne słowa padały z ust przedstawicieli Wodnej Solidarności; Jana Śniadka, Andrzeja Wrzeszczyńskiego, Marcina Jacewicza i Romana Pęcherzewskiego. Wszyscy byli zgodni. Nie odpuścimy! W przypadku fiaska rozmów padały zapowiedzi eskalacji protestów z blokadą śluz włącznie. 

Obecna na manifestacji Maria Zapart – wiceprzewodnicząca dolnośląskiej „Solidarności” zaapelowała do rządu żeby nie tylko zapowiadał dobre zmiany, ale żeby je również realizował i wywiązywał się z podpisanych porozumień…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…