Przejdź do głównej zawartości

Walne Zebranie Przewodniczących


W dniach 8-10 października 2015 roku odbyło się pierwsze w historii Walne Zebranie Przewodniczących /WZP/ OZ i MOZ wszystkich struktur zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność. Było to niemałe wyzwanie dla organizatorów, gdyż do Miętne przyjechało ok. 200 przewodniczących z całego kraju. Pierwszy dzień był zdominowany przedstawieniem bieżącej tematyki i problemów w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych, Gospodarce Wodnej oraz Geologii i Wiertnictwie. W tym też dniu miał miejsce bardzo interesujący wykład Dyrektora Śląskiego Instytutu Szkoleń p. Leszka Kazimierskiego, który swoje wieloletnie doświadczenia z zakresu sposobu i skuteczności dialogu przedstawił naszym słuchaczom. Kolejny dzień rozpoczęto spotkaniem z Panią Agnieszką Grzegorczyk, Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Tematyką spotkania były sprawy pracownicze, z przedstawieniem planów DGLP związanych z oceną stanowisk pracowniczych. Dyskusję zdominował temat narastającego mobbingu w Lasach Państwowych, zobrazowany na przykładzie Nadleśnictwa Bytów. Kolejna część spotkania była poświęcona sprawom rozwoju związku, którą poprowadził Dariusz Gojowczyk z Działu Rozwoju Związku. Oprócz znakomicie przygotowanej prezentacji, była możliwość przedstawienia przez słuchaczy tematyki z zakresu doświadczeń autopsyjnych, wniosków i wizji perspektywicznej funkcjonowania struktur branżowych naszego ZZ. W tym temacie dominowało przekonanie o potrzebie umocnienia działań struktur branżowych, których bogaty wachlarz zakresu działalności napotyka na częste uzależnienie pozytywnego efektu od struktur poza branżowych. Wymusza także szereg zbędnych działań administracyjnych. Przewodniczący KSZNOŚiL zaznaczył, iż w niedalekiej przyszłości musi nastąpić reforma w strukturach związku. Porównanie aktualnych pracowników etatowych włącznie z zapleczem techniczno administracyjnym zarządów regionów do stanu zaplecza i środków na działalność, nasuwa wnioski, które nie wszyscy pragną zauważyć!
Ciekawym elementem wypełniającym program WZP był wykład Dziekana Kapelanów Lasów Państwowych Ks. Wiktora Ojrzyńskiego. Poruszył on temat pracownika i pracodawcy w świetle nauk kościoła, uwypuklając wygaszanie człowieczeństwa w stosunkach zależnych oraz coraz częstszego nieprzestrzegania etyki zawodowej przez pracodawców. Zebrane dotychczas materiały źródłowe pozwolą w niedalekiej przyszłości wydanie broszury o etyce zawodowej, w czym KSZNOŚiL zobowiązał się dopomóc. 
W ostatnim dniu WZP przedstawiciele firmy brokerskiej MENTOR przedstawili analizę realizacji wdrażania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych i Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Pakietem objętych jest już ponad 18 tys. Pracowników, a zakres usług systematycznie ulega ulepszeniom. Obecnie trwają negocjacje z ubezpieczycielami na temat ubezpieczeń na życie. Wstępne ustalenia zwiastują możliwość ubezpieczeń na poziomie europejskim. 
Kulminacyjnym punktem programu było kilkugodzinne spotkanie z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotrem Dudą. Przewodniczący szczegółowo przybliżył dokonania naszego ZZ w ostatnich latach oraz przedstawił bieżące zadania związku. W dyskusji przewodniczący wszystkich szczebli organizacyjnych branż zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa, mieli okazję zapoznania przewodniczącego KK z wieloma problemami oraz podjętymi działaniami, szczególnie w tematyce obrony praw pracowniczych.
Podsumowanie:
Pierwsze w historii działalności KSZNOŚiL Walne Zebranie Przewodniczących ukierunkowane głównie na wzmocnienie liderów OZ i MOZ, zostało odebrane przez beneficjentów z uznaniem i wdzięcznością. Bogaty program Walnego Zebrania Przewodniczących o wielowątkowej tematyce, pomimo tak licznej grupy uczestników, uzmysłowiło potrzebę bezpośredniego kontaktu i przekazu, z komentarzem i dyskusją. Była możliwość udzielenia odpowiedzi przez przewodniczących wszystkich szczebli organizacyjnych NSZZ Solidarność. Dało się zauważyć więź pomiędzy szefami struktur. 

Relacja foto - WZD 1 > tutaj

Relacja foto - WZD 2 > tutaj

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…