Przejdź do głównej zawartości

Walne Zebranie Przewodniczących


W dniach 8-10 października 2015 roku odbyło się pierwsze w historii Walne Zebranie Przewodniczących /WZP/ OZ i MOZ wszystkich struktur zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność. Było to niemałe wyzwanie dla organizatorów, gdyż do Miętne przyjechało ok. 200 przewodniczących z całego kraju. Pierwszy dzień był zdominowany przedstawieniem bieżącej tematyki i problemów w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych, Gospodarce Wodnej oraz Geologii i Wiertnictwie. W tym też dniu miał miejsce bardzo interesujący wykład Dyrektora Śląskiego Instytutu Szkoleń p. Leszka Kazimierskiego, który swoje wieloletnie doświadczenia z zakresu sposobu i skuteczności dialogu przedstawił naszym słuchaczom. Kolejny dzień rozpoczęto spotkaniem z Panią Agnieszką Grzegorczyk, Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Tematyką spotkania były sprawy pracownicze, z przedstawieniem planów DGLP związanych z oceną stanowisk pracowniczych. Dyskusję zdominował temat narastającego mobbingu w Lasach Państwowych, zobrazowany na przykładzie Nadleśnictwa Bytów. Kolejna część spotkania była poświęcona sprawom rozwoju związku, którą poprowadził Dariusz Gojowczyk z Działu Rozwoju Związku. Oprócz znakomicie przygotowanej prezentacji, była możliwość przedstawienia przez słuchaczy tematyki z zakresu doświadczeń autopsyjnych, wniosków i wizji perspektywicznej funkcjonowania struktur branżowych naszego ZZ. W tym temacie dominowało przekonanie o potrzebie umocnienia działań struktur branżowych, których bogaty wachlarz zakresu działalności napotyka na częste uzależnienie pozytywnego efektu od struktur poza branżowych. Wymusza także szereg zbędnych działań administracyjnych. Przewodniczący KSZNOŚiL zaznaczył, iż w niedalekiej przyszłości musi nastąpić reforma w strukturach związku. Porównanie aktualnych pracowników etatowych włącznie z zapleczem techniczno administracyjnym zarządów regionów do stanu zaplecza i środków na działalność, nasuwa wnioski, które nie wszyscy pragną zauważyć!
Ciekawym elementem wypełniającym program WZP był wykład Dziekana Kapelanów Lasów Państwowych Ks. Wiktora Ojrzyńskiego. Poruszył on temat pracownika i pracodawcy w świetle nauk kościoła, uwypuklając wygaszanie człowieczeństwa w stosunkach zależnych oraz coraz częstszego nieprzestrzegania etyki zawodowej przez pracodawców. Zebrane dotychczas materiały źródłowe pozwolą w niedalekiej przyszłości wydanie broszury o etyce zawodowej, w czym KSZNOŚiL zobowiązał się dopomóc. 
W ostatnim dniu WZP przedstawiciele firmy brokerskiej MENTOR przedstawili analizę realizacji wdrażania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych i Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Pakietem objętych jest już ponad 18 tys. Pracowników, a zakres usług systematycznie ulega ulepszeniom. Obecnie trwają negocjacje z ubezpieczycielami na temat ubezpieczeń na życie. Wstępne ustalenia zwiastują możliwość ubezpieczeń na poziomie europejskim. 
Kulminacyjnym punktem programu było kilkugodzinne spotkanie z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotrem Dudą. Przewodniczący szczegółowo przybliżył dokonania naszego ZZ w ostatnich latach oraz przedstawił bieżące zadania związku. W dyskusji przewodniczący wszystkich szczebli organizacyjnych branż zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa, mieli okazję zapoznania przewodniczącego KK z wieloma problemami oraz podjętymi działaniami, szczególnie w tematyce obrony praw pracowniczych.
Podsumowanie:
Pierwsze w historii działalności KSZNOŚiL Walne Zebranie Przewodniczących ukierunkowane głównie na wzmocnienie liderów OZ i MOZ, zostało odebrane przez beneficjentów z uznaniem i wdzięcznością. Bogaty program Walnego Zebrania Przewodniczących o wielowątkowej tematyce, pomimo tak licznej grupy uczestników, uzmysłowiło potrzebę bezpośredniego kontaktu i przekazu, z komentarzem i dyskusją. Była możliwość udzielenia odpowiedzi przez przewodniczących wszystkich szczebli organizacyjnych NSZZ Solidarność. Dało się zauważyć więź pomiędzy szefami struktur. 

Relacja foto - WZD 1 > tutaj

Relacja foto - WZD 2 > tutaj

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Protest gospodarki wodnej

Kilkaset pracowników z regionalnych zarządów gospodarki z całej polski zjechało się do Wrocławia nad Odrę na bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich aby wyrazić swoje oburzenie brakiem realizacji porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku. Od stycznia tego roku Rząd obiecał podniesienie wynagrodzenia o 850 zł dla każdego pracownika regionalnych zarządów. 

Były flagi, gwizdy, syreny, transparenty. Skandowano "Szyszka, Szyszka, gdzie podwyżka". Przemawiali przedstawiciele wszystkich regionalnych zarządów. Mocne słowa padały z ust przedstawicieli Wodnej Solidarności; Jana Śniadka, Andrzeja Wrzeszczyńskiego, Marcina Jacewicza i Romana Pęcherzewskiego. Wszyscy byli zgodni. Nie odpuścimy! W przypadku fiaska rozmów padały zapowiedzi eskalacji protestów z blokadą śluz włącznie. 

Obecna na manifestacji Maria Zapart – wiceprzewodnicząca dolnośląskiej „Solidarności” zaapelowała do rządu żeby nie tylko zapowiadał dobre zmiany, ale żeby je również realizował i wywiązywał się z podpisanych porozumień…

Jest porozumienie płacowe

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” ma przyjemność powiadomić, że  zostało podpisane porozumienie pracownicze z Ministerstwem Środowiska. Po żmudnych i długich negocjacjach udało nam się osiągnąć prawie wszystko o co występowaliśmy. Przede wszystkim: od 1 stycznia mamy gwarantowaną podwyżkę i  to niezależnie od wejścia w życie ustawy Prawo wodne. Mamy gwarancję ciągłości zatrudnienia z zachowaniem warunków płacy oraz gwarancję wyjścia ze służby cywilnej. Jest też miękki zapis o możliwości uzyskania części podwyżki jeszcze w tym roku. Nie ustajemy w staraniach, aby zrealizować i ten punkt porozumienia.  Trzeba podkreślić, że porozumienie jest wynikiem pracy zespołu negocjacyjnego w składzie: -  Arkadiusz Kubiaczyk – Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Marcin Jacewicz – Sekretarz Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność” - Maria Porada – Członek Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej…

Ultimatum dla Ministra Środowiska

W dniach 22 - 23 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność". Podczas obrad doszło do dwóch spotkań z podsekretarzem stanu w ministerstwie środowiska odpowiedzialnym za gospodarkę wodną Panem Mariuszem Gajdą. 
Związek oczekiwał, że Mariusz Gajda zajmie konkretne stanowisko w sprawie rozwiązania problemu wzrostu płac w regionalnych zarządach. Związek przedstawił propozycję rozwiązania problemu i zaproponował konkretne rozwiązania zakończenia sporów zbiorowych w regionalnych zarządach spisaniem porozumienia z klauzulą spokoju społecznego. Nasza propozycja opiera się na założeniu, że podwyżka musi być powiązana z wyrównaniem od 01 stycznia 2017 roku. Propozycje zostały negocjowane od 4 tygodni z dyrektorem departamentu gospodarki wodnej p. Mateuszem Balcerowiczem. 
Niestety Pan Minister nie miał żadnej konkretnej odpowiedzi na żadne zadane pytania. Najczęściej padały słowa; "moż…