Przejdź do głównej zawartości

NSZZ Solidarność popiera Andrzeja Dudę


Przedstawiamy treść porozumienia programowego między NSZZ Solidarność a Andrzejem Dudą

Wybory prezydenckie to nie wybory partyjne, ale obywatelskie. Związek zawsze wskazywał, na kogo członkowie powinni głosować. Nie wyobrażamy sobie, że tym razem będzie inaczej. To jest spotkanie historyczne, bo po raz pierwszy jako Komisja Krajowa podpisaliśmy umowę programową, zbieżną z naszymi postulatami. Andrzej Duda chce ją realizować i to jest dla nas najważniejsze – powiedział Piotr Duda, lider „Solidarności”.

Dla nas, pracowników gospodarki wodnej, dodatkowym argumentem, który definitywnie przesądzić powinien o naszym głosie, jest zapewnienie Andrzeja Dudy, że nie podpisze zmiany Ustawy Prawo wodne w obecnym, niekorzystnym dla Polski kształcie. Zapewnienie to uzyskaliśmy publicznie na spotkaniu w miejscowości Spała.

Porozumienie programowe, podpisane 5 maja br. w Warszawie, jest spisem zobowiązań, które Andrzej Duda ma wspierać inicjatywą ustawodawczą i które będzie starał się zrealizować, jeśli zostanie głową państwa. Jest to m.in. cofniecie reformy emerytalnej „67”, zmiana lat składkowych potrzebnych do uzyskania emerytury, ograniczenie „umów śmieciowych”, wzmocnienie dialogu społecznego.

Umowa podpisana przez nasz Związek z panem doktorem Andrzejem Dudą zawiera główne elementy programu „Solidarności”, opracowanego na naszych ostatnich zjazdach delegatów oraz deklarację spełnienia postulatów, których realizacji domagamy się w naszych akcjach protestacyjnych. Mamy świadomość, jakie są konstytucyjne możliwości prezydenta. Jednak Andrzej Duda zapewnił nas, że treści zawarte w umowie będzie traktował jako pierwsze do zrealizowania. Zmiana jakościowa oraz styl sprawowania prezydentury jest Polsce potrzebna. Polsce potrzebna jest prezydentura aktywna. Andrzej Duda zapewnił nas, iż nie będzie to prezydentura bierna, a on, w przeciwieństwie do obecnego prezydenta, nie będzie li tylko notariuszem poczynań rządu.

Pełna treść porozumienia > tutaj

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają.
Treść projektu regulaminu wynagrodzeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:
1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają…

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot "uzgadniać" oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę. 

W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Związek Zawodowy N…